+420 724 143 885, e-mail: abian@abian.cz

Herli Rapid SR


OBECNÝ POPIS

Kyselý čistící přípravek pro použití v průmyslu, provozech a bazénové oblasti.

POUŽITÍ

Herli Rapid SR rozpouští anorganické usazeniny, inkrusty vápence, vodního kamene, rez, řasy, zbytky louhu a železitých usazenin, na vodě a kyselinám odolných plochách v bazénech a sanitárních zařízeních. Je vhodný pro odstranění cementových šmouh z podlah v novostavbách a pro každoroční čištění bazénů. Nesmí se používat na pozinkované plochy a plochy s galvanickou úpravou, stejně jako plochy z mramoru či travertinu (obsahující vápenec).

VLASTNOSTI

  • rychle a účinně odstraňuje vápenné usazeniny, cementový a močový kámen, zkaměnělý nános řas a rez.
  • působí téměř vždy samostatně, tzn. bez mechanické pomoci
  • úsporný ve spotřebě


NÁVOD POUŽITÍ

Při velkém znečištění a při základním čištění se používá něředěný Herli Rapid SR, popř. v ředění vodou 1:1 až 1:3 Při běžném čištění pracujeme s naředěným roztokem 1:5 až 1:10 Silné usazeniny železa a manganu je vhodné odstraňovat přidáním čistícího komponentu FCM1 nebo FCM2 (1 dóza na 22 kg kanystr). Při čerpání roztoku do rozvodných systémů se používá studený 5-10 %. Ředění závisí na stupni a povaze znečištění. Po 10-15 minutách působení spláchneme rozpuštěné nečistoty dostatečným množstvím vody. Nemíchejte s jinými čistícími přípravky a s prostředky obsahujícími chlor.

SPECIFIKACE

Vzhled: čirá nažloutlá kapalina
Složení: organické a anorganické kyseliny, smáčedlo a inhibitory
pH (při 20ºC): <1 (10% roztok)
Hustota (při 20ºC): 1,11 g/ml

BEZPEČNOST

Přípravek má podle klasifikační řady EG ze zákona označovací povinnost - dráždivý.

BALENÍ

Karton 4 x 5 l kanystr
Kanystr 22 kg

SKLADOVÁNÍ

Skladovat nad bodem mrazu.