+420 724 143 885, e-mail: abian@abian.cz

Herli Ex A rot


OBECNÝ POPIS

Přípravek s barevným indikátorem rozpouštějící vápenec, popř. vodní kámen, určený pro průmysl, do provozů a domácností.

POUŽITÍ

Používá se k čištění parních kotlů, potrubních systémů, zásobníků na teplou vodu , potrubí odpadní vody, oběhových systémů, výparníků, kondenzátorů, mycích linek láhví atd. POZOR – Dbejte na odolnost materiálu vůči kyselině chlorovodíkové!!

VLASTNOSTI

  • Rychle a účinně odstraňuje vápenné a železité usazeniny
  • Téměř vždy působí samostatně, tzn. bez mechanické pomoci.
  • Obsahuje speciální indikátor, který při spotřebování přípravku Herli Ex a zežloutne.
  • Pro kontrolu můžeme použít univerzální pH papírky 1-11


NÁVOD POUŽITÍ

Při aplikaci alkalickou vodu (pokud se vyskytuje) vypusťte a opláchněte. Alkalita totiž spotřebovává Herli Ex A bez požadovaného účinku na vodní kámen. Po vypuštění se doporučuje alkalické medium opláchnout 1% roztokem Herli Ex A. Podle tloušťky usazeného kamene použijeme 5-10% roztok Herli Ex A.

Osvědčilo se roztok aplikovat čerpáním - cirkulací. Při odstraňování vodního kamene z potrubí, musí být Herli Ex A dopraven až do nejvyšších míst potrubního systému. Přípravek doporučijeme čerpat pomocí čerpadel odolných vůči kyselinám. Abychom mohli potrubí vyčistit čerpáním (cirkulací) přípravku, je potřeba plastová nádoba jako zásobník. Doporučuje se použít např. při objemu potrubí 1000 l zásobní nádrž o objemu 200 l. Doba působení při čerpání je min. 90 min, max. 270 min.

Při čištění stacionárním způsobem (tzn. bez čerpání) se doba působení pohybuje od min. 12 do max. 24 hod. Roztok můžeme zahřát na max. teplotu 50ºC, čímž se zvýší čistící rychlost. Při níže uvedeném dávkování a době působení bylo docíleno nejlepších výsledků, proto by měly být dodržovány:
5-ti % roztok Herli Ex A - 20ºC (max. 24 hod.)
5-ti % roztok Herli Ex A - 50ºC (max. 12 hod.)
10-ti % roztok Herli Ex A - 50ºC (max. 12 hod.)

Herli Ex A obsahuje speciální barevný indikátor. Změní-li se během aplikace (tzn. během čerpání nebo působení) zbarvení Herli Ex A na žlutou barvu, poukazuje to na skutečnostt, že se v potrubí stále vyskytuje vodní kámen a je potřeba spotřebovaný přípravek doplnit. Pokud po 90 minutách je barva stále červená a při čerpání nepozorujeme v cirkulační nádrži žádnou pěnu, potom může být čištění úspěšně ukončeno.

Vzniklý kal (tj. rozpuštěné usazeniny) vypláchněte důkladně vodou. Po čištění je potřeba zařízení, zásobník, potrubí atd. naplnit na několik hodin 5-ti% roztokem sody nebo Herli NTR z důvodu neutralizace. Po důkladném oplachu můžou být zařízení opět uvedena do provozu. POZOR!! Při rozpouštění vodního kamene dochází k uvolňování silně pěnící kyseliny uhličité. Proto je nutné ponechat zásobníky otevřené a zajistit přístup vzduchu k odvětrání. Vstup do právě vyčištěného zásobníku je možný v důsledku tvoření plynu teprve po jeho řádném vyvětrání. Při používání prostředku je zakázána manipulace s ohněm.

Čištění pozinkovaných zásobníků přípravkem Herli Ex A není možné.

Nemíchejte s jinými čistícími přípravky a s výrobky obsahující chlor.


SPECIFIKACE

Vzhled: čirá červená kapalina
Složení: Na bázi kyseliny chlorovodíkové se speciálními inhibitory a pH indikátorem
Hustota (při 20ºC): 1,10 g/ml

BEZPEČNOST

Přípravek má podle klasifikační řady EG ze zákona označovací povinnost - dráždivý.

BALENÍ

Kanystr o obsahu 22 kg

SKLADOVÁNÍ

Skladovat nad bodem mrazu.