Pískové filtry

Pro zvýšení účinnosti biologických čistíren odpadních vod je vhodné umístit na výtokovém potrubí čistírny pískový filtr, který slouží k dočištění odpadní vody.

Vlastní filtrační lože je umístněno do samonosné polypropylenové nádrže. Nádrž je vyrobena jako samonosná, tudíž není potřeba obetonovávat, stačí pouze obsyp zeminou. V případě výskytu spodní vody je třeba nádrž zajistit proti nežádoucímu vztlaku spodní vody.

Příklad pískového filtru pro ČOV typ AN-10:

Velikost nádrže: šířka 800 mm, délka 800 mm, výška 800 mm


Pískový filtr - půdorys

Pískový filtr - řez

Filtr je navržen s předpokládanou účinností 60 – 75 %. Písek a štěrkopísek použitý na filtrační lože je třeba před použitím proprat popřípadě použít písek vodárenský.
Při použití menších pískových frakcí než je uvedeno v příkladu, dosáhnete větší účinnosti filtru, avšak bude docházet také k častějšímu ucpávání a nutnosti čištění (resp. propírání). Dle provozu je třeba štěrkové a pískové frakce 1x za 1 – 2 roky proprat (nejlépe proudem tlakové vody) a cca 1 x za 5 let (v okamžiku ucpání filtru) vyměnit celou filtrační náplň.

Velikost pískového
filtru za ČOV
Délka
mm
Šířka
mm
Výška
mm
AN 5 600 600 800
AN 10 800 800 800
AN 15 1000 1000 800
AN 25 1000 1000 900
AN 35 1200 1200 1000
AN 50 1300 1300 1200