+420 724 143 885, e-mail: abian@abian.cz


Pro zvýšení účinnosti biologických čistíren odpadních vod je vhodné umístit na výtokovém potrubí čistírny pískový filtr, který slouží k dočištění odpadní vody.

Vlastní filtrační lože je umístněno do samonosné polypropylenové nádrže. Nádrž je vyrobena jako samonosná, tudíž není potřeba obetonovávat, stačí pouze obsyp zeminou. V případě výskytu spodní vody je třeba nádrž zajistit proti nežádoucímu vztlaku spodní vody.

Příklad pískového filtru pro ČOV typ AN-10:

Velikost nádrže: šířka 800 mm, délka 800 mm, výška 800 mmFiltr je navržen s předpokládanou účinností 60 – 75 %. Písek a štěrkopísek použitý na filtrační lože je třeba před použitím proprat popřípadě použít písek vodárenský.

Při použití menších pískových frakcí než je uvedeno v příkladu, dosáhnete větší účinnosti filtru, avšak bude docházet také k častějšímu ucpávání a nutnosti čištění (resp. propírání). Dle provozu je třeba štěrkové a pískové frakce 1× za jeden až dva roky proprat (nejlépe proudem tlakové vody) a cca 1× za 5 let (v okamžiku ucpání filtru) vyměnit celou filtrační náplň.