+420 724 143 885, e-mail: abian@abian.cz


Herli® Rapid TW

Speciální čistící prostředek pro zařízení s pitnou vodou

Charakteristika:

Herli® Rapid TW je kombinací chemicky čistých, organických a anorganických kyselin s biologicky rozložitelnými inhibitory a smáčecími prostředky.


Účinně rozpouští:

 • Vapenné usazeniny, kotelní kámen, zaokrování atd.
 • Železité a manganové usazeniny v kombinaci s čistícím zesilovačem Herli® FCM.
 • Řasy, houby a sliz


Oblasti použití:

Herli® Rapid TW se vyvinul během dlouholetého výzkumu speciálně pro čištění, dezinfekci a údržbu zařízeních s pitnou vodou (nádrže, vodojemy, armatury, filtry, mikrofiltry, zásobní nádrže, potrubní systémy, atd.).

Aplikace:

Přípravek se nanáší nízkotlakým postřikem na vlhký čištěný povrch (zcela dostačující je tlak 1,5-2 bar, aby vznikl optimální plochý nástřik bez mlhy) a po krátké době působení (5-10 minut) se opláchne čistou vodou. K základnímu čištění se používá neředěný Herli® Rapid TW. Při pravidelném čištění může být Herli® Rapid TW zředěn vodou v poměru 1:1 až 1:5. Pokud se vyskytují silnější usazeniny železa nebo manganu, doporučujeme náš čistící zesilovač Herli® FCM.

Předpokládaná spotřeba produktu:

Balení:
22 kg kanystr (zesilovač FCM – 600 g)
 


 

Herli® Rapid TWB

Speciální čistící prostředek na čištění studen a filtračních zařízení a potrubních systémů

Charakteristika:

Herli® Rapid TWB je kombinací chemicky čistých kyselin.

Účinně rozpouští:

 • Vápenné usazeniny, kotelní kámen, zaokrování atd.
 • Železité a manganové usazeniny v kombinaci s čistícím zesilovačem Herli® FCM.


Oblasti použití:

Čištění a regenerace studen s pozitivním, negativním a horizontálním jímáním vody, potrubních systémů, zavřených a otevřených filtračních zařízení (zvláště se hodí pro pískový, štěrkový a lávový filtr), odželezovacích stanic, čerpadel

Návod k použití:

Herli® Rapid TWB + Herli® FCM 1 nebo Herli® FCM 2 se skládá ze dvou komponentů. Do základního roztoku (22 kg) se přímo před použitím přidá jeden ze dvou komponentů.

Předpokládaná spotřeba produktu při čištění vrtů a potrubních systémů:


Dávkované množství přípravku Herli® Rapid TWB činí na základě zkušeností až do jmenovitého průměru 200 mm 15 %, od 200 mm 10 %, počítáno od ustálené hladiny vody. Přípravek je možné nanášet pomocí pístu, rozprašováním nebo vysokotlakým zařízením.

Příklad:

Na jedno vedení (o průměru 200 mm) 6 m dlouhé při koncentraci 15% Herli Rapid TWB:
V= 31 litrů ; C = 0,15 ; H = 6 metrů :

Předpokládaná spotřeba produktu: 31 × 0,15 × 6 = 27,9 kg Herli Rapid TWB

Pro ostatní velikosti použijte prosím následující vzorec: Q=V.H.C

 • Q = Předpokládané množství produktu.
 • V = Objem 1 m vodního sloupce = 3,14 x (průměr/2)2
 • H = Výška vodního sloupce od ustálené hladiny vody až po studnový základ.
 • C = Koncentrace Herli® Rapid TWB:
  • 15-30% objemu vody pro studny, které mají menší průměr než 200 mm
  • 10-20% objemu vody pro studny, které mají větší průměr než 200 mm


Balení:
22 kg kanystr (zesilovač FCM – 600 g)