Bezchlorové dezinfekční přípravky

Bezchlorový dezinfekční přípravek HERLISIL

Dezinfekční kapesníky CLINETTE

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.