Čištění tunelů

Při čištění silničních tunelů a jiných dopravních staveb ve městech jsou většinou stanoveny přísná kritéria pro složení čistících chemických přípravků (jako např. neutralita, biologická odbouratelnost atd.) s ohledem na vypouštění do veřejné kanalizace. Pro tento případ nabízíme neutrální čistící přípravek Herli XD, který odstraňuje tuky, mastnosty, minerální oleje a smogové znečištění. Již několik let úspěšně používají tento přípravek Brněnské komunikace a.s. k čištění brněnských tunelů.