Čištění potrubí

Herli® Rapid TWB

Speciální čistící prostředek na čištění studen a filtračních zařízení a potrubních systémů

Charakteristika:

Herli® Rapid TWB je kombinací chemicky čistých kyselin.

Účinně rozpouští:

Oblasti použití:

Čištění a regenerace studen s pozitivním, negativním a horizontálním jímáním vody, potrubních systémů, zavřených a otevřených filtračních zařízení (zvláště se hodí pro pískový, štěrkový a lávový filtr), odželezovacích stanic, čerpadel

Návod k použití:

Herli® Rapid TWB + Herli® FCM 1 nebo Herli® FCM 2 se skládá ze dvou komponentů. Do základního roztoku (22 kg) se přímo před použitím přidá jeden ze dvou komponentů.

Předpokládaná spotřeba produktu při čištění vrtů a potrubních systémů:

Průměr vedení (mm)Objem (l/m)Koncentrace (%)HERLI RAPID TWB (+ FCM) (kg/m)
50 2 15 – 30 0.3 – 0.6
100 8 15 – 30 1.2 – 2.4
200 31 15 – 30 4.7 – 9.4
300 71 10 – 20 7.1 – 14.1
400 126 10 – 20 12.6 – 25.1
500 196 10 – 20 19.6 – 39.3
600 283 10 – 20 28.3 – 56.5
700 385 10 – 20 38.5 – 77.0
800 503 10 – 20 50.3 – 100.5
900 636 10 – 20 63.6 – 127.2
1000 785 10 – 20 78.5 – 157.1

Dávkované množství přípravku Herli® Rapid TWB činí na základě zkušeností až do jmenovitého průměru 200 mm 15 %, od 200 mm 10 %, počítáno od ustálené hladiny vody. Přípravek je možné nanášet pomocí pístu, rozprašováním nebo vysokotlakým zařízením.

Příklad:

Na jedno vedení (o průměru 200 mm) 6 m dlouhé při koncentraci 15% Herli Rapid TWB:

V= 31 litrů ; C = 0,15 ; H = 6 metrů :

Předpokládaná spotřeba produktu: = 31 x 0,15 x 6 = 27,9 kg Herli Rapid TWB

Pro ostatní velikosti použijte prosím následující vzorec: Q=V.H.C

Balení:

22 kg kanystr ( zesilovač FCM – 600 g)Nátokové potrubí na ÚV Tlumačov

Nátokové potrubí na ÚV Tlumačov

Mechanicko-chemická regenerace studny.