Čištění na úpravnách vod

Herli® Rapid TW

Speciální čistící prostředek pro zařízení s pitnou vodou

Charakteristika:

Herli® Rapid TW je kombinací chemicky čistých, organických a anorganických kyselin s biologicky rozložitelnými inhibitory a smáčecími prostředky.

Účinně rozpouští:

Oblasti použití:

Herli® Rapid TW se vyvinul během dlouholetého výzkumu speciálně pro čištění, dezinfekci a údržbu zařízeních s pitnou vodou (nádrže, vodojemy, armatury, filtry, mikrofiltry, zásobní nádrže, potrubní systémy, atd.).

Aplikace:

Přípravek se nanáší nízkotlakým postřikem na vlhký čištěný povrch (zcela dostačující je tlak 1,5-2 bar, aby vznikl optimální plochý nástřik bez mlhy) a po krátké době působení (5-10 minut) se opláchne čistou vodou. K základnímu čištění se používá neředěný Herli® Rapid TW . Při pravidelném čištění může být Herli® Rapid TW zředěn vodou v poměru 1:1 až 1:5. Pokud se vyskytují silnější usazeniny železa nebo manganu, doporučujeme náš čistící zesilovač Herli® FCM.

Předpokládaná spotřeba produktu:

Povrch nádrže (m2)Roztok připravený k použití
HERLI RAPID TW (+ FCM)
10 m2 1 kg

Balení:

22 kg kanystr ( zesilovač FCM – 600 g)


Herli® Rapid TWB

Speciální čistící prostředek na čištění studen a filtračních zařízení a potrubních systémů

Charakteristika:

Herli® Rapid TWB je kombinací chemicky čistých kyselin.

Účinně rozpouští:

Oblasti použití:

Čištění a regenerace studen s pozitivním, negativním a horizontálním jímáním vody, potrubních systémů, zavřených a otevřených filtračních zařízení (zvláště se hodí pro pískový, štěrkový a lávový filtr), odželezovacích stanic, čerpadel

Návod k použití:

Herli® Rapid TWB + Herli® FCM 1 nebo Herli® FCM 2 se skládá ze dvou komponentů. Do základního roztoku (22 kg) se přímo před použitím přidá jeden ze dvou komponentů.

Předpokládaná spotřeba produktu při čištění vrtů a potrubních systémů:

Průměr vedení (mm)Objem (l/m)Koncentrace (%)HERLI RAPID TWB (+ FCM) (kg/m)
50215 – 300.3 – 0.6
100815 – 301.2 – 2.4
2003115 – 304.7 – 9.4
3007110 – 207.1 – 14.1
40012610 – 2012.6 – 25.1
50019610 – 2019.6 – 39.3
60028310 – 2028.3 – 56.5
70038510 – 2038.5 – 77.0
80050310 – 2050.3 – 100.5
90063610 – 2063.6 – 127.2
100078510 – 2078.5 – 157.1

Dávkované množství přípravku Herli® Rapid TWB činí na základě zkušeností až do jmenovitého průměru 200 mm 15 %, od 200 mm 10 %, počítáno od ustálené hladiny vody. Přípravek je možné nanášet pomocí pístu, rozprašováním nebo vysokotlakým zařízením.

Příklad:

Na jedno vedení (o průměru 200 mm) 6 m dlouhé při koncentraci 15% Herli Rapid TWB:

V= 31 litrů ; C = 0,15 ; H = 6 metrů :

Předpokládaná spotřeba produktu: = 31 x 0,15 x 6 = 27,9 kg Herli Rapid TWB

Pro ostatní velikosti použijte prosím následující vzorec: Q=V.H.C

Balení:

22 kg kanystr ( zesilovač FCM – 600 g)Čištění nátokových hran filtrů na ÚV Znojmo (před čištěním)

Čištění nátokových hran filtrů na ÚV Znojmo (po čištění)

ÚV Vyškov - čištění čiřičů

Umělohmotný tlakový postřikovač - objem 5 l

ÚV Tlumačov - pískové filtry

ÚV Tlumačov - pískové filtry